Globaliseringen är ett svårt och stort ämne att hantera. Det finns många som forskar om dess orsaker och konsekvenser. Man kan inte alltid säga med 100 % säkerhet vad det är som ligger bakom en händelse, eller vad som har uppstått till följd av något annat. I vissa fall kan man enkelt se vad det var som orsakade en konsekvens, men kom ihåg att det inte alltid är helt solklart. I följande inlägg kommer du att finna information om sådant som är viktigt att veta om globalisering. Det finns tre områden som är bra att känna till och sedan några ord om ländernas roll i hela den här stora processen.

Alla länder har en roll

Det finns många länder i världen och alla spelar sin egen roll i globaliseringen. En del länder har större inflytande än andra och över tid brukar det ske ett maktskifte vare sig man vill det eller inte. Stora länder i väst har länge varit ledande aktörer i globaliseringen, men nu börjar pendeln skifta mot de stora ekonomierna i öst istället, som Ryssland, Kina och Indien.

Det finns tre områden att hålla koll på

Det är inte endast ett område som påverkar globaliseringen. Det finns totalt tre stycken områden som man brukar tala om och dessa påverkar varandra. Det är ekonomi, politik och kultur. Ett beslut inom ett område kan påverka båda eller endast ett av de andra områdena. Det här beror helt och hållet på beslutets eller situationens storlek och vilka aktörer som påverkas. Ibland kan ett land påverkas av något som det inte alls hade att göra med. Det är väldigt vanligt.

Ekonomi

Ekonomi rör allt som har med nationalekonomi och företagsekonomi att göra. Ett land kanske ser till att det finns ett frihandelsavtal med ett annat land och då kan landets producenter gynnas. Det här kan dock leda till att producenter i ett tredje land som tidigare levererat blir utan sin export, och därmed missgynnas.

Politik

Alla länder jobbar ständigt för att vidhålla sina internationella relationer. En del länder är bättre på att nätverka än andra, och en del försöker få så många relationer som möjligt medan andra nöjer sig med några få. Ju större ekonomin är desto viktigare blir det för landets politiker att se till att landet har goda relationer med andra ekonomier.

Kultur

Kultur rör sådant som film, musik och liknande. Det här är ett område som också spelar in i globaliseringen och det är ett område som Sverige är väldigt framgångsrikt inom. Det som man kanske kommer att tänka på först är alla svenska band och musiker som gjort succé internationellt.

Många olika faktorer

Det är ofta många faktorer som spelar in när man talar om globalisering, och oftast är det inte bara en. Det är en process som är väldigt komplex och även forskare har svårt att ibland påvisa en specifik faktor som har lett till en synbar konsekvens. Så kom ihåg att alltid ha ett öppet sinne och försök att se till den stora helheten när du analyserar.