Globalisering är ett ord som används mycket nu för tiden. Det är dock inte många som vet exakt vad det innebär eller vad man menar när man talar om det. I följande inlägg kommer därför lite snabbfakta om globaliseringen, helt enkelt sådant som är värt att veta om den.

Olika områden som påverkar globalisering

Det finns tre olika områden när man talar om globalisering och dessa är:

  • Ekonomi
  • Politik
  • Kultur

Vanligtvis när man talar om globalisering är det många som missar det sista området, nämligen den kulturella aspekten. Det är dock viktigt att man inte glömmer bort den eftersom alla tre områden påverkar och påverkas av globaliseringen. Hela globaliseringen är en process där alla dessa tre områden spelar in och alla kommer på sätt och vis att påverkas av konsekvenserna.

Faktorer som spelar in

En enkel regel som man kan försöka att komma ihåg, när man tänker på faktorer som spelar in i globaliseringen, är att allt som kan tänkas påverka läget spelar in. Till exempel kanske det handlar om en konsert eller festival, där det kommer att finnas aktörer som vill sälja saker. Om det är en lyckad konsert kanske den var helt och hållet slutsåld, vilket gör att artisten eller bandet kan fortsätta hålla konserter. Det kanske innebär att de sätter upp en turné i en hel världsdel, och då kommer det att påverka ekonomin i de länderna. Man måste ha en god överblick över olika situationer och det är viktigt att man ser till helheten. En ny lag från politikerna kan ändra läget för företagare på en viss ort, och det kan i sin tur göra att konsumenterna drabbas. Sambandet mellan orsak och verkan har stor betydelse för både utfall och konsekvenser. Dock är det viktigt att komma ihåg att globalisering handlar om internationella händelser eftersom det är en internationell process.

Konsekvenser av globaliseringen

Som tidigare nämnts kan små förändringar på ett ställe få stora konsekvenser på ett annat ställe. När Kina ville bli större inom vinindustrin valde de att stänga all import av vin. Detta resulterade i att vinodlare från hela världen blev av med kunder, och vinodlare i Kina fick en ökad efterfrågan på sina viner. Det var ett land som bestämde sig för att agera nationellt men det påverkade många länder internationellt.

Klimatet hotas av globalisering

Det finns dock vissa saker som kan hota globaliseringens framfart och det är att klimatet påverkas negativt av hur vi gör affärer i dagsläget. Det är ett stort problem och numera blir det allt vanligare att man försöker uppmuntra lokal produktion av så mycket som möjligt.

Innovation föds i globaliseringen

Även om det finns negativa konsekvenser brukar innovationer för att lösa problemen dyka upp med tiden. Idag finns det många företag som har valt att fokusera på miljövänliga lösningar och förhoppningsvis är detta något som kan bli användbart inom en snart framtid. Det finns redan fordon som är bättre för miljön samt andra lösningar som gör klimatpåverkan så minimal som möjligt. Vi måste alltid komma ihåg klimatet eftersom vi bara har en planet att leva på. Resurserna är inte oändliga.