Det är svårt att säga exakt vad det är som påverkar globaliseringen. Det är många faktorer som spelar in och med säkerhet kan endast sägas att det är ett stort och komplext nät av olika händelser som påverkar. Sverige är ett relativt litet land, men ändå är det en stor exportör. Sverige är dock helt och hållet beroende av vad som händer på den internationella marknaden eftersom vi inte längre är ett självförsörjande land. Skulle det dock inträffa en sådan situation att alla länder måste försörja sig själva är det nog något som ett litet land som Sverige skulle kunna klara av, men nog med spekulationer.

Skifte i maktbalansen globalt

Det är ekonomiska, politiska och kulturella händelser som påverkar globaliseringen och de senaste åren har det skett ett tydligt maktskifte bland de ekonomier som styr. Förr har det varit västvärlden som helt och hållet har styrt på den internationella marknaden, men nu börjar man se en förflyttning österut. Både Kina och Ryssland är två stora ekonomier som påverkar handeln internationellt. Även Indien är ett land att hålla ögonen på eftersom det nu är världens mest folkrika land. Det finns flera faktorer som har gjort att dessa länders konkurrenskraft har ökat, men populationen är helt klart en väldigt tung faktor. Deras invånare börjar tjäna mer pengar och har fått ett bättre välstånd, vilket leder till att de konsumerar mer. Man bör dock komma ihåg att det här inte är något nytt. I historien har det skett många maktskiften och egentligen var det nog bara en fråga om tid i det här fallet.

Sveriges roll

Även om det är så att Sverige inte är lika stort eller rikt som många andra länder finns det vissa fördelar med att bo i ett litet land. I Sverige har vi haft en kraftig ekonomisk tillväxt de senaste åren och vi har tillräckligt med pengar för att ta hand om både våra egna samt andra. Tack vare globaliseringen har Sverige kunnat utöka sin marknad och behöver inte längre endast sälja sina varor till närliggande länder. Idag exporterar Sverige nämligen till hela världen och vi är verksamma inom många industrier. Det finns dock vissa saker som sätter käppar i hjulet för den affärsmodell som används för handel idag. Det är främst klimatpåverkan som ses som ett hot och även om företag och nationer vill fortsätta med att bedriva sin handel så som man gör idag vet alla att det inte är hållbart i längden. För det krävs nya lösningar som gör det möjligt för lokal produktion på andra platser i världen, klimatsmarta fordon och så vidare. Det här är ett spår som svenska företag redan är väldigt inne på, och politikerna hänger med i den mån de hinner och kan. Det finns många startups i Sverige och Europa som jobbar aktivt med att förbättra de alternativ som vi har idag. Förhoppningsvis kan det här bli Sveriges nästa lyckosamma industri att ta över eller påverka världen med. Många priser delas dessutom ut varje år till de mest innovativa lösningarna.