Det finns många positiva effekter som medföljer globaliseringen som sker ständigt. I Sverige finns det många saker som vi kan tacka globaliseringen för. Det är dock viktigt att komma ihåg att även små ändringar i politiska och kulturella lägen kan påverka ett land som Sverige, även om det är svårt att identifiera dessa alla gånger. Globalisering är en komplex process och det är mycket som spelar in för att vår utveckling ska gå framåt.

Nya handelsvägar möjliggör affärer

Att infrastrukturen ständigt förbättras är något som leder till nya handelsvägar. Det kan handla om ett nytt tågräls som knyter ihop nya städer, eller en väg som gör det möjligt för lastbilar att frakta saker fram och tillbaka på. Förr i världen var vägarna inte så utvecklade och förbättrade som de är i dagsläget. Idag använder vi oss av både tåg, båt, flyg och lastbilar för att frakta saker mellan olika länder.

I och med att det snabbt byggdes vägar i Sverige, och att vi inte deltog aktivt i några krig, ledde det till att vi kunde börja exportera saker istället. Bland annat var Sverige en stor exportör av saker som användes i andra världskriget, och det är något som gynnat oss än idag även om kriget var en stor tragedi.

Förutom de fysiska vägarna som finns så är det även viktigt att tänka på andra saker som kan hindra eller möjliggöra affärer. Till exempel är politiska beslut viktigt för att man ska kunna göra affärer så effektivt som möjligt. För detta kan det finnas så kallade handelsavtal mellan olika nationer, och eftersom Sverige lagt mycket möda på de politiska relationerna har landet en god position internationellt. Även om vi har många fabriker i Sverige så väljer fler och fler av dem att lägga sin produktion i Asien. Där är det billigare att producera, det går snabbare och detta leder till att fabrikerna kan öka sin produktion och pressa priserna. Förr kunde detta ses som ett problem eftersom svenskarna som jobbade på fabrikerna då miste sina jobb, men i det långsiktiga perspektivet har det lett till att fler svenskar väljer en akademisk inriktning i livet istället.

Ett utbildat folk som numera inte vill studera

Även om utbildningen är gratis i Sverige, även på universitetsnivå, är det dock många i Sverige idag som väljer att inte läsa vidare. Det här blir en märklig situation för landets politiker eftersom det inte finns så många jobb i Sverige som inte kräver någon utbildning. Kanske att man kommer få se fler äldre inom lågbetalda yrken i framtiden till följd av detta. Men det är endast en spekulation.

En del politiker vill införa en slags medborgarlön till alla invånare i Sverige så att de inte behöver jobba lika mycket. Det har nämligen visats i studier att människan mår bra av mer fritid. Dock är det svårt att avgöra vad som är tillräckligt med fritid innan en människa blir lat istället för produktiv. Andra politiker menar å andra sidan att en arbetsdag borde kortas ned till endast fyra timmar per dag.