För att ett land ska kunna nyttja sin position maximalt på den internationella marknaden krävs det goda relationer. Sverige är ett relativt litet land men vi är beroende av den export som vi har. Även om Sverige är ett litet land måste man komma ihåg att det lilla landet i norr exporterar väldigt mycket sett till sin storlek. Det finns olika sätt på vilka man bygger relationer, och i Sverige är det främst politikerna som vi måste lita på när det gäller det här. Förutom politiker som åker runt hela världen för att vidhålla eller skapa relationer, finns även UD som jobbar med det här. UD står för Utrikesdepartementet och det är bland annat de som väljer att skicka ut folk till olika ambassader. Det finns en utrikesminister som sitter över dem alla och vars roll också går ut på att se till att bilden av Sverige bibehålls på bästa sätt runtom i världen.

Ambassader och konsulat

Det finns många ambassader och konsulat runtom i världen och de har lite olika arbetsuppgifter beroende på vad de har fått i order att göra. Många ska representera Sverige, hjälpa till med att utfärda pass och hjälpa svenskar på plats som på något sätt har hamnat i knipa. Det är dock inte alltid som det här räcker. På vissa ambassader gäller det även för de som arbetar där att hjälpa svenska företag att interagera på den lokala marknaden. Även Business Sweden arbetar med det här, och det är inte helt ovanligt att de två väljer att samarbeta. De kan gå tillväga på olika sätt för att lyckas med uppgiften. Bland annat kan de delta i olika event, sitta med i förhandlingar och kanske till och med finansiera diverse projekt. Det är ganska vanligt att ambassaden i ett land har en budget för att hjälpa olika organisationer eller NGO (non-governmental organization).

Goda relationer kan ge positiva effekter

Om ett land har goda relationer med omvärlden kan det leda till mer handel. Ett sätt på vilket detta sker är att man ser till att det finns fördelar med att handla mellan länderna, som till exempel ett frihandelsavtal. Det kan också handla om att man försöker undanröja alla eventuella hinder som kan ske på handelsvägen mellan nationerna. I och med att Sverige är med i EU finns det många restriktioner för hur landet måste förhålla sig till internationell handel. Men inom EU är det “inga gränser” som är målet, vilket innebär att man ständigt jobbar med att få bort alla tänkbara hinder. Det är även fritt för arbetskraft att verka inom hela EU om man har medlemsskap i åtminstone ett av länderna. Det finns flera fördelar med att Sverige gick med i EU, och främst kan man säga att ett så litet land som Sverige har svårt att konkurrera med de riktigt stora nationerna på en internationell marknad. Det finns dock vissa som inte håller med om det här utan tror att Sverige skulle klara sig bättre på egen hand. Men vi ser ju nu hur det går för Storbritannien och Brexit.