Här kommer du kunna läsa om Sverige och globalisering. Hur har detta påverkat landet? Vad finns det för positiva och negativa konsekvenser till följd av globalisering?