Det finns många svenska industrier som är framgångsrika på den internationella marknaden. Läs mer här om hur svenska industrier gynnas av den så kallade globaliseringen.