Den process som gör att länder knyts samman för kulturella, ekonomiska och politiska syften kallas för globalisering. Detta fenomen syftar ofta till den ekonomiska integrationen mellan länder när folk talar om det till vardags. Tack vare teknologi och infrastruktur är det numera enklare för länder att integrera med varandra, och detta har lett utvecklingen framåt på många plan. Det är ett samlingsnamn för den kapitalistiska utvecklingen skulle man kunna säga. Men för att globaliseringen ska ske med maximal effekt krävs det också att det finns goda relationer mellan nationerna. Man kallar dessa även för internationella relationer, men då kan det misstas för att även beröra företag och organisationer. På den här sidan kommer du kunna finna information om vad som varit viktigt för globaliseringen med ett särskilt fokus på Sveriges positiva effekter till följd av globaliseringen. Trots att Sverige är ett relativt litet land i världen är det ett land som är väldigt framgångsrikt i flera branscher. Sverige jobbar aktivt med att bygga upp sina globala relationer och vidhålla dem i gott skick.

Sverige och globalisering

Sverige har en stark exportsektor med tanke på vilket litet land det är i världen. Detta innebär att Sverige som land är extremet beroende av vad som händer i världen. Här kommer du finna information om hur världens politiska läge kan påverka ett litet land som Sverige, samt läsa om händelser som kan vara både positiva och negativa för exportmarknaden. För att landets tillväxt ska fortsätta måste nämligen exporten fortsätta. Även om tillväxten sker främst i Europa så är Sverige väldigt beroende av vad som händer i Kina och Indien eftersom mycket av våra fabrikers produktion ligger där.

Värt att veta om globalisering

Det finns mycket att säga om globaliseringen, och på den här sidan kommer du kunna finna information om det som är värt att veta. Det kan bland annat handla om aktuella politiska händelser till hur utvecklingen ser ut i världen just nu. Detta kan intressera både de som är intresserade av ekonomi och politik och det finns många som studerar och forskar om globaliseringen. Det är intressant att försöka ta reda på de bakomliggande faktorerna till ett sådant här fenomen. Dessutom är det många som intresserar sig för konsekvenserna av globaliseringen, så man kan säga att det är intressant att titta både på förutsättningarna, orsakerna, processen och konsekvenserna.

Det är inte alltid som globaliseringen har positiva effekter som följd. Idag är det bland annat högaktuellt att se till klimataspekterna som följd av en internationell handel.

Svenska industrier

Det finns vissa industrier som Sverige är väldigt framgångsrika i internationellt. Tack vare det politiska systemet och lite korruption har Sverige kunnat låta många företag slå igenom på marknaden. Det som även är positivt med svenska industrier är att de inte bara är framgångsrika på den internationella marknaden, i vissa fall är de även i toppen och världsledare inom industrin. Många andra länder använder Sverige som ett exempel när de ska analysera industrier. Och Sverige är ett land som väldigt gärna vill hjälpa andra också.